ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1721
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1722
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1723
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
XXIII/188/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1724
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/187/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1725
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XXIII/186/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1726
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XXIII/185/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1727
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XXIII/184/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1728
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Gerarda Karpińskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w związku z odmową przydziału lokalu socjalnego.
Nr aktu prawnego
XXIII/183/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1729
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ............ z dnia 11 kwietnia 2012 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie sposobu odmowy udzielenia pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXIII/182/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1730
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
XXIII/181/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji