ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LII/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
LII/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Baczyńskiego i ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LII/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LII/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LII/393/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty od ceny lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, sprzedawanego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
LI/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
LI/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LI/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
LI/388/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji