ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXV/493/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXV/492/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXV/491/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
LXIV/490/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
LXIV/489/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
LXIV/488/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Krosno Odrzańskie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
Nr aktu prawnego
LXIV/487/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIV/486/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXIV/485/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXIV/484/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji