ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/445/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
LIX/444/23
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LIX/443/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
LIX/442/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LIX/441/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r
Nr aktu prawnego
LIX/440/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/439/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
LVII/438/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
LVII/437/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LVII/436/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji