ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/357/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLVI/356/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/355/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLVI/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XLV/353/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
XLV/352/22
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLV/351/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/350/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XLIV/349/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/348/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji