ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
Nr aktu prawnego
LV/425/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LV/424/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
LV/423/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/422/22
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LV/421/22
Status
Zmieniony
Lp: 86
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
LV/420/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LV/419/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LV/418/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LIV/417/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIV/416/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji