ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO” Pani Kazimierze Potockiej
Nr aktu prawnego
XXXIII/280/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej
Nr aktu prawnego
XXXII/279/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXXII/278/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XXXII/277/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXII/276/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
Nr aktu prawnego
XXXII/275/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie form, wysokości oraz trybu przyznawania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin zaproszonym do osiedlenia się na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXXII/274/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/273/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy biogazowni na działce o numerze ewidencyjnym 333/11, obręb 0007 Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXXII/272/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXI/271/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji