ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty od ceny lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, sprzedawanego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
LI/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
LI/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LI/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
LI/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LI/387/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LI/386/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LI/385/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LI/384/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LI/383/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2022
Nr aktu prawnego
L/382/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji