ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033
Nr aktu prawnego
LXIV/479/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIII/475/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIII/477/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Baczyńskiego i ul. Sienkiewicza w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIII/476/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
LXII/474/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
LXII/473/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXII/472/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXII/471/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/470/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/469/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji