ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XXIX/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
Nr aktu prawnego
XXIX/247/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXIX/246/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 „Być razem”
Nr aktu prawnego
XXIX/245/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/243/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. oraz zwrotu części tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVIII/242/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Grabina"
Nr aktu prawnego
XXVIII/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXVIII/240/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji