ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
LXXIII/547/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXIII/546/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krosno Odrzańskie do spółki Zachodnie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LXXII/545/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie, stwierdzonej na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2019-2023
Nr aktu prawnego
LXXII/544/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXII/543/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
LXXII/542/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu i wykonywaniu innych zadań wskazanych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXXII/541/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXXII/540/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LXXII/539/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r
Nr aktu prawnego
LXXII/538/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji