ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Krośnieńskiemu odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXXVIII/307/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXXVIII/306/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/305/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/304/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki
Nr aktu prawnego
XXXVIII/303/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
XXXVIII/302/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXVIII/301/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXXVIII/300/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/298/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji