ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2017-08-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/16/17
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXXVI/15/17
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2017-06-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXXVI/14/17
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2017-03-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXXIII/13/17
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2017-02-17
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
Nr aktu prawnego
XXXII/12/17
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2017-02-17
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
Nr aktu prawnego
XXXII/11/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
XXX/10/16
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXIV/9/16
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2016-08-25
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXIV/8/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2016-02-10
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek" w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XVI/7/16
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji