ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2971
Data podjęcia
2012-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok
Nr aktu prawnego
102/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2972
Data podjęcia
2012-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na wykonanie usług edukacyjnych w ramach projektu "Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach".
Nr aktu prawnego
101/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2973
Data podjęcia
2012-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
Nr aktu prawnego
100/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2974
Data podjęcia
2012-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
99/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2975
Data podjęcia
2012-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego, położonego we wsi Wężyska nr 54 na lokal socjalny
Nr aktu prawnego
98/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2976
Data podjęcia
2012-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 28/1a na lokal komunalny
Nr aktu prawnego
97/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2977
Data podjęcia
2012-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim Pani Agnieszce Szarkowicz
Nr aktu prawnego
96/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2978
Data podjęcia
2012-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 6/12 na lokal socjalny
Nr aktu prawnego
95/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2979
Data podjęcia
2012-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
94/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2980
Data podjęcia
2012-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
93/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji