ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
19/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych
Nr aktu prawnego
18/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
17/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
16/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
15/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
14/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
13/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. oraz zwrotu części tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVIII/242/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie użytku ekologicznego o nazwie „Grabina"
Nr aktu prawnego
XXVIII/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXVIII/240/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji