ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2991
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nr aktu prawnego
LV/346/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2992
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
LV/345/10
Status
Uchylony
Lp: 2993
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Krosno Odrzańskie w latach 2010-2015
Nr aktu prawnego
LV/344/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2994
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LV/343/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2995
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LV/342/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2996
Data podjęcia
2010-10-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Nr aktu prawnego
LIV/341/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2997
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
LIII/340/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2998
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
Nr aktu prawnego
LIII/339/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2999
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nr aktu prawnego
LIII/338/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3000
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
LIII/337/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji