ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3001
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/355/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3002
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/354/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3003
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice
Nr aktu prawnego
LV/353/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3004
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/352/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3005
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ustanowionego w celu wydobywania piasku na dz. Nr 339/5 w Radnicy.
Nr aktu prawnego
LV/351/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3006
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LV/350/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3007
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LV/349/10
Status
Uchylony
Lp: 3008
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LV/348/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3009
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia wkładu do spółki „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne” sp. z o. o.
Nr aktu prawnego
LV/347/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3010
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców
Nr aktu prawnego
LV/346/10
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji