ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3021
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Nr aktu prawnego
LIII/335/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3022
Data podjęcia
2010-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z gminami: Nowa Sól -Miasto, Bytom Odrzański, Sulechów, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca, Stowarzyszeniem Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V, miastami: Eisenhuttenstadt, Frankfurt nad Odrą Porozumienia Partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007 -2013 na realizację Projektu nr WTBR.01.01.00-08-008/09
Nr aktu prawnego
LIII/334/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3023
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Nr aktu prawnego
LII/333/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3024
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LII/332/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3025
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LII/331/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3026
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z gminami Nowa Sól -Miasto, Bytom Odrzański, Sulechów, Słubice, Kostrzyn nad Odrą Porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą Gminie Nowa Sól -Miasto zadań publicznych
Nr aktu prawnego
LII/330/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3027
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania „Budowa zatoki postojowej przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim”.
Nr aktu prawnego
LII/329/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3028
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Raduszec”
Nr aktu prawnego
LII/328/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3029
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
LII/327/10
Status
Obowiązujący
Lp: 3030
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania Gminy Krosno Odrzańskie w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
Nr aktu prawnego
LII/326/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji