ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3231
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy.
Nr aktu prawnego
VI/20/11
Status
Uchylony
Lp: 3232
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy
Nr aktu prawnego
VI/19/11
Status
Uchylony
Lp: 3233
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Szklarka Radnicka w sprawie zmiany statutu sołectwa Szklarka Radnicka.
Nr aktu prawnego
V/18/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3234
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO".
Nr aktu prawnego
V/17/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3235
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
V/16/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3236
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
V/15/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3237
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/14/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3238
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
V/13/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3239
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
V/12/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3240
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 czerwca 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie braku skutecznego nadzoru nad wydawaniem środków publicznych na działalność statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz Sołectwa Szklarka Radnicka.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji