ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3601
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
X/49/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3602
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
X/48/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3603
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi.
Nr aktu prawnego
IX/47/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3604
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 21 kwietnia 2011 r. w przedmiocie zaniechania zawiadomienia wszystkich mieszkańców Szklarki Radnickiej przez sołtysa Martę Magdalenę Małysz o możliwości zakupu drzewa ściętego w okolicach Szklarki Radnickiej.
Nr aktu prawnego
IX/46/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3605
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 5 kwietnia 2011 r. w przedmiocie nieprawidłowego sposobu dokonania zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców miejscowości Szklarka Radnicka, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2011r.
Nr aktu prawnego
IX/45/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3606
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 lutego 2011 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska.
Nr aktu prawnego
IX/44/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3607
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Radnego Mariusza Grycana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
VIII/43/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3608
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
VIII/42/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3609
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego".
Nr aktu prawnego
VIII/41/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3610
Data podjęcia
2011-04-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VIII/40/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji