ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3661
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXII/172/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3662
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
XXII/171/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3663
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Nr aktu prawnego
XXII/170/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3664
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XXII/169/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3665
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXII/168/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3666
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXII/167/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3667
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXI/166/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3668
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/165/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3669
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
XXI/164/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3670
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krosno Odrzańskie do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".
Nr aktu prawnego
XX/163/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji