ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXVII/225/20
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXVII/224/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/223/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
upoważnienia Pani Anny Szostakiewicz – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Paprzyckiej – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gąszczak – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Teresy Stuczyńskiej – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
154/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji