ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1581
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/336/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1582
Data podjęcia
2017-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Nr aktu prawnego
173/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1583
Data podjęcia
2017-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członków Krośnieńskiej Rady Seniorów
Nr aktu prawnego
172/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1584
Data podjęcia
2017-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Mnichów 3/4 na lokal socjalny
Nr aktu prawnego
171/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1585
Data podjęcia
2017-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 10/4 na lokal socjalny
Nr aktu prawnego
170/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1586
Data podjęcia
2017-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
169/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1587
Data podjęcia
2017-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych nieruchomości
Nr aktu prawnego
168/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1588
Data podjęcia
2017-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
167/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1589
Data podjęcia
2017-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół lub zespołów i dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności
Nr aktu prawnego
166/17
Status
Uchylony
Lp: 1590
Data podjęcia
2017-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
165/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji