ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1611
Data podjęcia
2017-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
180/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1612
Data podjęcia
2017-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania oraz ustalenia szczegółowych zasad organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
179/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1613
Data podjęcia
2017-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
Nr aktu prawnego
178/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1614
Data podjęcia
2017-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
177/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1615
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
176/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1616
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
175/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1617
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
174/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1618
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/338/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1619
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028
Nr aktu prawnego
XXXIX/337/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1620
Data podjęcia
2017-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/336/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji