ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXII/471/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/470/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/469/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Nr aktu prawnego
LXII/468/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXII/467/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXII/466/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r.
Nr aktu prawnego
LXII/465/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 r.
Nr aktu prawnego
LXII/464/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
LXII/463/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
95/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji