ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
24/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
22/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
189/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
20/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
144/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
179/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew oraz wywrotów i złomów z terenów będących własnością lub w zarządzie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
19/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
18/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
16/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
LIX/444/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji