ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Nr aktu prawnego
32/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
31/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
30/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
29/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XXIX/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
Nr aktu prawnego
XXIX/247/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXIX/246/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 „Być razem”
Nr aktu prawnego
XXIX/245/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji