ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-27 09:11:05 przez Marzena Grabowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Ochrona zdrowia - promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja turniejów siatkarskich dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie
1 500,00 zł
2
Stowarzyszenie Subsidium
Zdrowa rodzina-pogodna rodzina  - VI Piknik zdrowia
1 500,00 zł
Razem:  
 3 000,00 zł
 
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Organizacja tradycyjnej imprezy tematycznej - Noc Świętojańska w Starym Raduszcu
3 500,00 zł
2
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Publikacja kwartalnika historyczno - kulturalnego "Krosno nad Odrą"
   600,00 zł
3
Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze " Cantores"
Magnificat anima mea
2 900,00 zł
Razem: 
7 000,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznanej dotacji
1
Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
W kamiennym kręgu
2 000,00 zł
2
 Stowarzyszenie Młode Krosno
Krosno SMART Lider
1 000,00 zł
Razem: 
3 000,00 zł
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 27.03.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 09:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 09:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 10:11:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5408 raz(y)