ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-15 07:48:37 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010 r., Nr 91, poz. 1317) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 141/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 
  1. Cel konsultacji.
Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków w sprawie wypracowania obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także budowa dialogu obywatelskiego.
 
  1. Przebieg konsultacji.
Etap I – kampania informacyjna – ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji i projektem uchwały zostało w dniu 27 października 2021r.:
  1. zamieszczone na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl,
  2. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
  3. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim,
  4. rozesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych.
Projekt uchwały dostępny był również do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim przy  ul. Piastów 2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 27.10.2021 r. – 09.11.2021 r.
 
Etap II – zgłaszanie uwag i opinii.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono następujące uwagi:
Lp.
Podmiot
zgłaszający uwagi
Propozycja zmian
Przyjęte stanowisko
1.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Wprowadzić zapis o tworzeniu warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie.
Propozycja została uwzględniona
w Rozdziale 2 § 4 poprzez dodanie pkt 11) tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach
i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Propozycja nie została uwzględniona.
Informacja zamieszczona w dniu 12 listopada 2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-15 07:48:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-15 07:48:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15 07:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1119 raz(y)