ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi krajowej nr 29 " , realizowana pn.: :"Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km. 514,1 rz. Odry"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-16 07:21:24 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki