ˆ

Projekty Uchwał Rady

Szczegóły informacji

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.02.2020 r

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-21 09:07:28 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.02.2020 r

Załączniki

 • Projekt 1 (PDF, 2.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
 • Projekt 2 (PDF, 3.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
 • Projekt 3 (PDF, 340.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Projekt 4 (PDF, 755.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”
 • Projekt 5 (PDF, 309 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie uchylenia uchwały w sprawie organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
 • Projekt 6 (PDF, 1.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
 • Projekt 7 (PDF, 2.3 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
 • Projekt 8 (PDF, 726.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Projekt 9 (PDF, 614.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • Projekt 10 (PDF, 599.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 • Projekt 11 (PDF, 4.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-21 | w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
 • Projekt 12 (PDF, 320.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy
 • Projekt 13 (PDF, 1.5 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku
 • Projekt 14 (PDF, 675.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
 • Projekt 14 - załączniki (PDF, 1.7 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | Załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
 • Projekt 15 (PDF, 2.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
 • Projekt 16 (PDF, 588.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
 • Projekt 17 (PDF, 528.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 | w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
 • Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków (PDF, 440.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20
 • Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben – Cottbus (PDF, 429.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-02-21 | Data wytworzenia informacji: 2020-02-20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 09:14:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-21 09:07:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 10:07:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)