Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komitety Osiedlowe

Szczegóły informacji

Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-29 08:58:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR  170 /11

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

 

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr XII/98/11     Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 107, poz. 2034) zarządza się,               co następuje:

 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

1)       I termin zebrania 9 listopada 2011 r. godz. 17.30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim,

 

2)       II termin zebrania 9 listopada 2011 r. godz. 17.45 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

§ 2.  Przewodniczącym zebrania będzie Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Porządek zabrania obejmować będzie:

1.      Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2.      Przyjęcie porządku zebrania.

3.      Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.

4.      Przedstawienie zadań i celów samorządu mieszkańców osiedla.

5.      Omówienie procedury wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla.

6.      Przeprowadzenie wyborów:

1)     Przewodniczącego:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

2)     Członków Zarządu Osiedla:

a)     powołanie komisji skrutacyjnej,

b)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu Osiedla,

c)     przygotowanie kart wyborczych,

d)     głosowanie,

e)     ustalenie wyników wyborów,

f)      sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                             Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska - Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-29 08:58:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-29 08:58:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 08:58:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4066 raz(y)