ˆ

Komitety Osiedlowe

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-29 07:52:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 79 / 2007
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 14 maja 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków
zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,.

Na podstawie § 24 Statutu Osiedla Nr 1 jednostki pomocniczej Gminy Krosno Odrzańskie, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII /56/ 99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 1999 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, zwołuję ogólne Zebranie Mieszkańców w następującym terminie:

- I termin zebrania 31 maja 2007 r. godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

- II termin zebrania 31 maja 2007 r. godz. 18.30 w auli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim


2. Przewodniczący zebrania – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

§ 2. Porządek zebrania obejmować będzie:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu z działalności za okres kadencji.
4. Omówienie procedury wyboru członków zarządu Komitetu Osiedlowego oraz jego przewodniczącego
5. Przeprowadzenie wyborów:
1) Przewodniczącego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
2) członków zarządu Komitetu Osiedlowego
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na członków zarządu Komitetu Osiedlowego,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
3) Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
b) głosowanie,
c) ogłoszenie wyników wyborów.
6. Wolne wnioski i zapytania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-29 07:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-29 07:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-05-29 07:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5496 raz(y)