ˆ

Jednostki organizacyjne Gminy

Szczegóły informacji

Jednostki organizacyjne Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-08-27 17:47:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bie-żące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania okre-ślone w statutach tych jednostek.
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, tel/fax 0 68 383 5185
Zakład budżetowy
Uchwała Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z 20.12.1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komu-nalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3360, fax 0 68 383 3361
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 27, tel. 0 68 383 5426, fax 0 68 383 5363
(godz. 8:00 - 15:30)
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego 3, tel. 0 68 383 5408, fax 0 68 383 0624
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 08 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
 
4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, tel 0 68 383 5026
Instytucja kultury
Uchwała Nr XVIII/126/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22.09.2000 r. w sprawie na-dania Statutu Bibliotece Pu-blicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrz.
 
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3380, fax 0 68 383 3381
Jednostka budżetowa
Uchwała Nr XX/153/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.12.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Warsztaty Terapii zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
 
6. Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, tel. 0 68 383 8994,
Instytucja kultury
Uchwała Nr XXXVIII/256/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
 
Jednośtki oświatowe
 
 Szkoły:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Przedszkole w Starym Raduszcu)
Adres: ul. Bohaterów WP 21; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wioletta Radecka-Weretko
e-mail: 
tel. 683835178
 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Moniuszki 30; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Izabela Sańko
e-mail: 
tel. 683835243

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim (w skład wchodzą dawne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 3)
Adres: ul. Pułaskiego 3; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wiesława Kołarzyk
e-mail: 
tel. 683839500

4. Zespół Edukacyjny w Osiecznicy (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Przedszkole)
Adres: ul. Szkolna 15, Osiecznica; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Małgorzata Brodzińska
e-mail: 
tel. 683837024

5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa i dawne Gimnazjum)
Adres: Wężyska 162; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Iwona Skołozubow
e-mail: 
tel. 683831867
 
6.Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Adres: Radnica 146; 66 - 600 krosno Odrzańskie
Dyrektor: Ewa Sierszyńska
e-mail: 

Przedszkola:

1. Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2
Dyrektor: Zuzanna Adułło
e-mail: 
p1.krosnoodrzanskie.pl
tel.683835179

2. Przedszkole nr 2 w Krośnie Odrzańskim 
Obecna siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 33
Dyrektor: Halina Stefańczyk
e-mail: 
p2.krosnoodrzanskie.pl
tel. 510376088

3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d
Dyrektor: Danuta Gąsior
e-mail.: 
tel. 683835456

4. Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Adres:66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 33
Dyrektor: Maria Kalska
e-mail: 
tel 683835247