ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-02 08:47:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
informatyk – specjalista ds. administracyjno - technicznych


I. Miejsce pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych umiejętności i doświadczenia:
1. Obsługa sprzętu komputerowego oraz jego bieżące naprawy;
2. Znajomość systemów Windows 2003/XP;
3. Administrowanie Active Direktory, DNS, DHCP, ISA Server;
4. Znajomość programów i sprzętu do archiwizacji danych;
5. Znajomość zarządzania programem antywirusowym Symantec;
6. Zarządzania bazami MS SQL, MySQL;
7. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych;
8.Umiejętność współpracy z użytkownikami i gotowość do rozwiązania ich problemów;
9.Obsługa aplikacji biurowych użytkowanych w Ośrodku;
10.Znajomość zagadnień sieciowych WAN/LAN, TCP/IP;
11. Znajomość administrowania i obsługi programów: POMOST i Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Minibank24, Płatnik, Komax - program kadrowo płacowy
12. Znajomość zagadnień podstaw telefonii VoIP, podstaw konfiguracji urządzeń VoIP CISCO
13. Marketing i znajomość z zakresu obsługi sprzętu technicznego.

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe – informatyka lub marketing i zarządzanie;
2) Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego;
3) Znajomość języka angielskiego;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) referencje z poprzednich miejsc pracy,
7) wypełniony kwestionariusz osobowy ,
8) oświadczenie o niekaralności.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 stycznia 2008 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 12.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do OPS w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim pod numerem tel. 068 383 33 63.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisława Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zdzisława Ostrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-02 08:46:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-02 08:47:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-02 08:47:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12683 raz(y)