ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-28 12:57:23 przez Monika Karwowska-Pawłowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 1. Komisja Rewizyjna
  Skład Komisji:
  1) Kazimierz Rauba - przewodniczący komisji;
  2) Leszek Fijałkowski;
  3) Katarzyna Kula;
  4) Kazimiera Potocka;
          5) Piotr Garczyński.
 


Zadania Komisji:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Skład Komisji:
  1) Marek Górski - przewodniczący komisji;
  2) Kazimierz Rauba;
  3) Mariusz Grycan;
          4) Danuta Cierpisz

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) budżet gminy,
2) ustalanie kierunków rozwoju,
3) plany inwestycji wieloletnich,
4) inwestycje komunalne,
5) gospodarka nieruchomościami,
6) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
7) podatki i opłaty lokalne,
8) opłaty czynszowe,
9) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
10) współpraca z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz instytucji pozarządowych;
11) promocja gospodarcza i turystyczna.
 
 1. Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej
  Skład Komisji:
  1) Bartosz Zaborowicz - przewodniczący komisji;
  2) Ewa Klepczyńska;
  3) Krystian Forster;
  4) Tomasz Rogowski;             
          5) Artur Kozakiewicz.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) projekty zagospodarowania przestrzennego,
2) budownictwo socjalne i komunalne,
3) gospodarka nieruchomościami,
4) lokalny transport,
5) usługi dla ludności,
6) ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna,
7) melioracje,
8) ochrona przeciwpowodziowa,
9) rolnictwo,
10) usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
11) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
12) wysypiska gminne i ponadgminne,
13) utylizacja odpadów komunalnych,
14) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony p.poż.

 
 1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
  Skład Komisji:
  1) Kazimiera Potocka - przewodniczaca komisji;
  2) Dorota Kwapisiewicz;
  3) Katarzyna Kula;
  4) Leszek Fijałkowski;
          5) Piotr Garczyński.


Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
2) żłobka,
3) bibliotek gminnych,
4) placówek upowszechniania kultury i sportu,
5) upowszechniania idei samorządności,
6) związków gmin i stowarzyszeń,
7) nagrody kulturalnej,
8) honorowe obywatelstwa,
9) stypendia,
10) opieka społeczna i zdrowotna,
11) gminne programy przeciwdziałania patologiom,
12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
13) promocja gospodarcza i turystyczna.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-28 12:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-28 12:57:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-19 08:04:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10109 raz(y)