ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.11.2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-22 14:31:32 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
28 listopada 2019 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:       
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności.
  8. Informacja na temat planowanego podniesienia mostu na Odrze w Krośnie Odrzańskim.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030;
3) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2020 rok;
4) w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
5) w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jednolokalowego budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemców;
7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców;
8) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury pod nazwą Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim w nieruchomość.
 
      10. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie.
      11. Informacje i sprawy różne.
      12. Zamknięcie sesji.
     
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 15:04:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 14:31:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-10 11:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
462 raz(y)