ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM -11.05.2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-05 11:21:58 przez Dawid Gierczyński

OGŁOSZENIE

 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 9.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta, przy ulicy Parkowej 1, odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim.
 
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032;
 3. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie ;
 4. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych
  i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego;
 5. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych;
 6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022- 2025;
 7. w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
  na rok 2023;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem
  w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców.
      8.Informacje i sprawy różne.
      9. Zamknięcie sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
  W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Staniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-05 11:21:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-05 11:21:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-09 09:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)