ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

unieważnienie przetargu - dowozy

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-20 09:47:54 przez

Akapit nr 1 - brak tytułu

Unieważnienie przetargu

Krosno Odrzańskie, 2009.07.20
Znak sprawy: OK.IV/341/1/2009
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Krosno Odrzańskie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przewozowe polegające na dowozie dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010, w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczających kwot wyrażonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
UZASADNIENIE W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 do 30.06.2010” wpłynęły dwie oferty spełniające warunki zamówienia i nie podlegające odrzuceniu. W trakcie prowadzonego postępowania zaistniały nowe okoliczności. W związku z planowanym od września 2009 r. remontem Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim i koniecznością przeniesienia dzieci do innych placówek wystąpiła potrzeba dowozu dodatkowo 30 dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania nie przewidział udzielenia zamówienia uzupełniającego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-20 09:47:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-20 09:47:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Maryniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-20 09:47:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14227 raz(y)