ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-22 12:06:40 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-07-22

IR.VII-7041/16/09
Ogłoszenie w BZP nr 100079 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap.”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica 66-660 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 320.077,86 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
UZASADNIENIE
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty                    Nazwa (firma) i adres wykonawcy            Cena                   Liczba punktów
     1            Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.,
                   ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie              422.013,56                     227,56
   
     2            Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, 
                   Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5,
                   Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie                      320.077,86                      300,00
 
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 12:06:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 12:06:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 12:06:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14415 raz(y)