ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-31 07:55:39 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2009-07-30
IR.VII-7041/18/09
Ogłoszenie w BZP nr 106095 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
„Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KROSBUD” Henryk Gołąb ul. Piastów 24/7 66-600 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 247.878,28 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
UZASADNIENIE
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KROSBUD”
H. Gołąb, ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie
247.878,28
300,00
2
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
291.621,54
254,97
 
 
BURMiSTRZ
 Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 07:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 07:55:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 07:55:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14564 raz(y)