ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie

Informacja ogłoszona dnia 2010-07-19 13:12:32 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-07-19
IR.VII-341/3/10
Ogłoszenie w BZP nr 190328 – 2010
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
                        „Budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry”
 
Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer
Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
 66-600 Krosno Odrzańskie

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 182.934,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17,66-600 Krosno Odrzańskie.
188.904,65
290,52
2
Konsorcjum: Lider – POL – DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38,64-000 Kościan; Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn.
276.689,66
198,33
3
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane, Wiesław Balcer, Osiecznica, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
182.934,00
300,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-19 13:12:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-19 13:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-19 13:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14434 raz(y)