ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21

Informacja ogłoszona dnia 2010-10-29 12:01:12 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Znak sprawy: IR.IV-341-01/2010 Krosno Odrzańskie, 29-10-2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. BOHATERÓW WOJSKA POLSKIEGO 21

I. Wybrano następującą ofertę:
INSPOL Biuro Techniczno – Handlowe Paweł Piotrowski

al. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra
tel/fax. 68 454-92-82; REGON 970503804; NIP 929-000-70-20

Cena wybranej oferty (z VAT): 143.072,89 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote 89/100), w tym VAT: 25.800,03 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych 03/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
143.072,89 brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.


UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium/ Cena (zł)

Liczba pkt.

1

Zakład Instalacji Sanitarnych wod-kan, c.o. i gaz Handel i Usługi

Ryszard Borodo

ul. Obr. Stalingradu 28

66-600 Krosno Odrzańskie

Netto: 131.031,20

Brutto: 159.858,06

89,50

2

PIS” Nowoczesne Techniki Grzewcze

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Netto: 158.411,61

Brutto: 193.262,16

74,03

3

FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA „MONTOPLAST”

ul. Heleny Szafran 3

60-693 Poznań

Netto: 141.174,09

Brutto: 172.232,39

83,07

4

INSPOL Biuro Techniczno-Handlowe

Paweł Piotrowski

al. Zjednoczenia 92

65-120 Zielona Góra

Netto: 117.272,86

Brutto: 143.072,89

100,00

5

PARTNER TECHNIKA GRZEWCZA Sp. J. Polak, Lisikiewicz

ul. Wiejska 6A

65-609 Zielona Góra

Netto: 131.735,54

Brutto: 160.717,36

89,02

Z up. BURMISTRZA

Mirosław Glaz

Zastepca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-29 12:00:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-29 12:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-29 12:01:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13746 raz(y)