ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja ogłoszona dnia 2010-11-12 09:04:27 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010-11-09
 
 IR.IX-341/6-7/2010
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Krosno Odrzańskie
    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,  tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
    e-mail:
2. Określenie trybu zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki.
     o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
3. Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia  opublikowano w BZP z dnia  19.10.2010 r.,numer ogłoszenia: 337532-2010.
4. Adres strony internetowej:www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:  
      
       Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem IR.II-7020/09/09 pod nazwą UZBROJENIE TERENU STREFY PRZEMYSŁOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie.
 
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie nasypu w korpusie drogi z materiału dowożonego w wielkości 6120,19 m3. Wymiana gruntu przy zasypaniu wykopów sieci wod-kan w korpusie drogi w ilości 2871,66 m3.
8. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg
9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
10. Data udzielenia zamówienia: 29 października  2010 roku.
11. Liczba otrzymanych ofert: 1
12. Liczba odrzuconych ofert: 0
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:   
ABM POL - DRÓG Legnica Spółka z o. o.
ul. Słubicka nr 4, 59-220 Legnica
14. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższa i najwyższa ceną:
14.1. Cena wybranej oferty brutto: 386 890,06 zł,
14.2.Oferta o najwyższej cenie:   386 890,06zł    
        Oferta o najniższej cenie:     386 890,06 zł.
15.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 listopada 2010 r.
    Numer ogłoszenia:  361900- 2010.
14.  Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,
       tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.
 
 
Burmistrz            
Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-12 09:04:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-12 09:04:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-12 09:04:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13767 raz(y)