ˆ

Wybory Prezydenckie 2015

Szczegóły informacji

II TURA WYBORÓW - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-13 14:04:12 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura – 24 maja 2015 r.) informujemy, że wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2015 r.
Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
i powinien zawierać:
- nazwisko
- imię (imiona)
- numer PESEL
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby
do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia
i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
 
Uwaga!
 
W przypadku utraty otrzymanego zaświadczenia, niezależnie od przyczyny,
nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.
 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
w Budynku A pok. Nr 2 do dnia 22 maja 2015 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dariusz Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-13 14:04:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-13 14:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-13 14:04:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2907 raz(y)