ˆ

Koordynator do spraw dostępności

Szczegóły informacji

Koordynator do spraw dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-29 09:17:25 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt:
 
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
Jolanta Tutajewicz – Starszy Inspektor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 29 bud. A, tel. 68 4109719, e-mail: