ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-02-09 13:56:27

Termin załatwienia

Niezwłocznie na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych z urzędu, • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, • sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Anna Rychlicka-Sieminiak, Monika Sobolewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - budynek B, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 410 97 77, 68 410 97 68

Adres e-mail

m.sobolewska@krosnoodrzanskie.pl
a.rychlicka@krosnoodrzanskie.pl
 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - budynek B, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo;
  • oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru- załącznik nr 1 do wniosku;
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, wynikających z § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r.- załącznik nr 2 do wniosku;
  • kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
  • oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej;
dokument potwierdzający możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjny (w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia wymagań)

Czas realizacji

• sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca,
• sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

Druk wniosku dostępny jest również do pobrania na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rychlicka-Sieminiak, Monika Sobolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-09 13:49:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-09 13:56:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 12:29:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony