ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Drukuj informacjęSprawa: Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Szczegóły informacji

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Mirosław Kossowski – Kierownik USC, Agnieszka Haręża – Z-ca Kierownika USC, Dariusz Sawicki – Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul.Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 4

Telefon kontaktowy

68 410-97-50 – Kierownik USC, 68 410-97-51 – Z-ca Kierownika USC, 68 410-97-52 – Z-ca Kierownika USC

Adres e-mail

http://usciso@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wniosek w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia można przesłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą platformy ePUAP.
 
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie wydaje się osobie której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul.Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 4

Wymagane Dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.
 
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w przypadku gdy wniosek składany jest osobiście.
 
Oświadczenie lub dokument wykazujący interes prawny w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
 
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Czas realizacji

Niezwłocznie – w przypadku gdy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego/zaświadczenia zostanie złożony w tutejszym urzędzie, gdzie zdarzenie (urodzenie, małżeństwo, zgon) zostało zarejestrowane.
 
Czas realizacji może ulec wydłużeniu jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego/zaświadczenia złożony w tutejszym urzędzie, dotyczy aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie:
odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł,
odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego - 22 zł,
odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł,
zaświadczenia - 24 zł,
  • zaświadczenie o złożonych zapewnieniach do ślubu,
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
17 zł. - w przypadku działania przez pełnomocnika (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Zwolnienia od opłaty za złożone pełnomocnictwo reguluje załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku w części 1.IV.kol.4.
 
Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER Bank Polska S.A. Oddział II Krosno Odrzańskie
Numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
SWIFT - WBKPPLPP
IBAN - PL
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [LNK]
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-12 14:08:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony