ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

• niezwłocznie • do 30 dni w sprawach wymagających uzyskania zgody osoby, której wniosek dotyczy

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Adres e-mail

http://b.kujawa@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • pisemna informacja zawierająca żądane dane lub
 • decyzja administracyjna, w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).
  Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego: w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania  udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku. W przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą (w takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych wydawana jest decyzja administracyjną o odmowie udostępnienia danych),
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa oraz dowód wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypiu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 
 

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi

Od 1 lipca 2019 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnie wybranym organie gminy na terenie kraju. Jednocześnie informuje się, że wniosek może być złożony wyłącznie do jednego organu, co oznacza, że wnioskując o dane w tej samej sprawie wniosek może być procedowany wyłącznie w tej gminie, która wszczęła sprawę.
Każdy wnioskodawca, który jest podmiotem publicznym (art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności) i nie ma dostępu do teletransmisji danych (brak pozytywnej decyzji teletransmisyjnej), ma limit udostępnień w postaci trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym. W przypadku jego przekroczenia podmiot publiczny w celu uzyskania kolejnych danych jednostkowych musi złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji o dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych lub poczekać na odnowienie się limitu w nowym roku kalendarzowym, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia.
W przypadku wniosków o udostępnienie danych, które zostały skierowane przez tzw. podmioty prywatne (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o  ewidencji ludności), licznik udostępnień nie obowiązuje, a zatem nie będzie uruchamiany.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności [LINK]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL [LINK]
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego [LINK]
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kujawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-13 13:26:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 13:21:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony