ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opiniowanie Projektu Podziału NieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Opiniowanie Projektu Podziału Nieruchomości

Szczegóły informacji

Opiniowanie Projektu Podziału Nieruchomości

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:54

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu

Osoba kontaktowa

Aleksandra Węgrzyn-Przybylska, Anna Bartoszek

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim,
ul. Parkowa 1, Budynek "B"
Pokój Nr 12, 13

Telefon kontaktowy

tel. 68/41 09 773 ; 68/41 09 775

Adres e-mail

a.wegrzyn@krosnoodrzanskie.pl, a.bartoszek@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie postanowienia przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 9,10, 12, 13 oraz 15.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości powinien zawierać:
  1. Opis i położenie nieruchomości.
  2. Granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi na   przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapka możliwa do uzyskania odpłatnie w wydziale Geodezji  i Kartografii  Starostwa Powiatowego ul. Piastów 10 B.
  3. Oznaczenie nieruchomości sąsiednich.
  4. Granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu.
  5. Linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje również podział tego budynku.  
W przypadku wydzielania nieruchomości pod zabudowę:
  1. Charakterystykę przewidywanej inwestycji, obejmującą:  
  2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz zabudowy,   w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów budowlanych,  przedstawione w formie opisowej i graficznej
 
Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu. Wniosek należy sporządzić samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza  dostępnego na stronie internetowej   urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Opłaty

Wolny od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna

  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-31 15:25:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 13:53:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony