ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej Drukuj informacjęSprawa: Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

Szczegóły informacji

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 13:38:37

Termin załatwienia

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zostanie załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Waldemar Pelec

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel. 68/4109771

Adres e-mail

w.pelec@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o lokalizację zjazdu wraz z załącznikami:
 1. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. Kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000
  z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu;
 3. Kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana);
 4. Pełnomocnictwo inwestora - jeżeli dotyczy;
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej:

Opłaty

 • 17,00 zł za pełnomocnictwo,
 • 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację zjazdu*.
* zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985  r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)  
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia  2 marca 1999  r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz.  124 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z dnia 1 czerwca 2004  r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1264)
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 13:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-13 13:38:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24 08:04:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony