ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zajęcie Pasa Drogowego Drukuj informacjęSprawa: Zajęcie Pasa Drogowego

Szczegóły informacji

Zajęcie Pasa Drogowego

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 13:27:04

Termin załatwienia

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zostanie załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Waldemar Pelec

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel. 68/4109771

Adres e-mail

w.pelec@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

- Wydanie decyzji przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o zawierać:
  1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a jeżeli nie jest on wymagany, informację o sposobie zabezpieczenia robót.
  4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
  5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Wniosek należy sporządzić samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego – określona Uchwałą Nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnieść do kasy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub na konto nr 91 10901551 0000 0000 5500 1055 Santander Bank Polska S.A. (należy podać: nr decyzji, imię, nazwisko, adres).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna

  • Ustawa o drogach publicznych z dnia  21 marca 1985  r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)  
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735)
  • Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 15:25:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-13 13:27:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony