ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowychDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych

Szczegóły informacji

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 15:30:54

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Krzysztof Pobiedziński

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1.
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Przyjmuje interesantów w dni pracy:
 1. w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.30.
 2. od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 14.30.
 3. w piątek od godz. 8.00 do godz. 13.30.

Telefon kontaktowy

68 4109755

Adres e-mail

k.pobiedzinski@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Osoba która została powołana do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach ćwiczeń żołnierzy rezerwy, po ich zakończeniu, składa wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego o rekompensatę utraconego zarobku w wyniku powołania jej na ćwiczenia rezerwy. Burmistrz Krosna Odrzańskiego kieruje sprawę do rozpatrzenia pracownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ww. pracownik w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, określa zasadność złożonego wniosku i oblicza wysokość rekompensaty.   W wyniku przeprowadzonego postępowania Burmistrz Krosna Odrzańskiego, swoją decyzją zatwierdza wysokość utraconego, zarobku. O podjętej przez Burmistrza decyzji, pracownik prowadzący postępowanie informuje (telefonicznie i listownie) wnioskodawcę o możliwości wypłacenia rekompensaty w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub przelania na konto wskazanego rachunku bankowego.
Wniosek ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 

Miejsce odbioru

Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy drogą pocztową.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego z dołączonym zaświadczeniem Dowódcy jednostki o ilości odbytych dni ćwiczeń wojskowych. We wniosku tym należy określić sposób wypłaty rekompensaty (w przypadku gdy wpłata należności miałaby być złożona na rachunku bankowym, we wniosku należy podać numer konta).
 2. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dochodu dziennego utraconego wynagrodzenia (netto) w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych żołnierza w ostatnim w pełni przepracowanym miesiąc przed powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych W przypadku, gdy miejsce pracy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć ww. zaświadczenie przetłumaczone z języka obcego na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą, powinien dostarczyć zaświadczenie poświadczone przez naczelnika Urzędu Skarbowego o kwocie dziennego, utraconego dochodu wydane do celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego.

Czas realizacji

Do 7 dni od czasu złożenia wniosku (o ile nie zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentów lub sprawa nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 1. art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej [LINK]
 2. § 1 i §12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 881) [LINK]
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Pobiedziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-06 21:49:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 15:30:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Kossowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 20:01:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony