ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcjiDrukuj informacjęSprawa: Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcji

Szczegóły informacji

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w drodze transkrypcji

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 12:11:23

Termin załatwienia

Nie dotyczy.

Osoba kontaktowa

Mirosław Kossowski – Kierownik USC, Agnieszka Haręża – Z-ca Kierownika USC, Dariusz Sawicki – Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Telefon kontaktowy

68 410-97-50 – Kierownik USC, 68 410-97-51 – Z-ca Kierownika USC, 68 410-97-52 – Z-ca Kierownika USC

Adres e-mail

http://usciso@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego można przesłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą platformy ePUAP.
Transkrypcji dokumentu stanu cywilnego, dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Po dokonaniu transkrypcji dokumentu stanu cywilnego, wnioskodawca otrzymuje jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.
Wniosek o dokonanie transkrypcji dokumentu stanu cywilnego może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji albo interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 
Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również polskimi aktami stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek o dostosowanie pisowni można złożyć wyłącznie przy składaniu wniosku o transkrypcję.
 
Wniosek o transkrypcję może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik, do akt sprawy składa oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4 lub pocztą tradycyjną.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek,
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w przypadku, gdy wniosek składany jest osobiście,
zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG,
- konsula.
Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) wówczas nie jest wymagane jego tłumaczenie.

Czas realizacji

Niezwłocznie, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Opłaty

50 zł – od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wydanego po wpisaniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
17 zł. - dodatkowo w przypadku działania przez pełnomocnika (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Zwolnienia od opłaty za złożone pełnomocnictwo, reguluje załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku w części 1.IV.kol.4
Opłatę należy uiścić przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 
Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER Bank Polska S.A. Oddział II Krosno Odrzańskie
Numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
SWIFT - WBKPPLPP
IBAN - PL

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie umiejscowienia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie wniesienie odwołania do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [LINK]
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 12:09:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 12:11:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:32:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony