ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sporządzenie aktu małżeństwa – zawarcie związku małżeńskiego Drukuj informacjęSprawa: Sporządzenie aktu małżeństwa – zawarcie związku małżeńskiego

Szczegóły informacji

Sporządzenie aktu małżeństwa – zawarcie związku małżeńskiego

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 13:45:00

Termin załatwienia

Nie dotyczy.

Osoba kontaktowa

Mirosław Kossowski – Kierownik USC, Agnieszka Haręża – Z-ca Kierownika USC, Dariusz Sawicki – Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Telefon kontaktowy

68 410-97-50 – Kierownik USC, 68 410-97-51 – Z-ca Kierownika USC, 68 410-97-52 – Z-ca Kierownika USC

Adres e-mail

http://usciso@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, powinny stawić się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, nie wcześniej jednak niż, na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem. Oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. W momencie, gdy nie ma takiej możliwości by zgłosili się do urzędu stanu cywilnego jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Termin liczy się wówczas od później złożonego zapewnienia.

Miejsce odbioru

Osobiście w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Wymagane Dokumenty

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu,
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
- obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Czas realizacji

Dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego przyjmowane są w dniu przybycia nupturientów – jeśli akta stanu cywilnego na podstawie których mają zostać przyjęte zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego, znajduje się w rejestrze stanu cywilnego tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego. W innym przypadku termin przyjęcia dokumentów zostanie wydłużony.
 
W dniu przyjęcia zapewnień wyznacza się termin zawarcia związku małżeńskiego.

Opłaty

84 zł. - za sporządzenie aktu małżeństwa,
39 zł. - za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
opłata dodatkowa 1000 zł. - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc.
 
Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER Bank Polska S.A. Oddział II Krosno Odrzańskie
Numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
SWIFT – WBKPPLP
IBAN – PL

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik tutejszego USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika tutejszego USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

Uwagi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby złożyły zapewnienia. Kierownik usc może zezwolić (w formie decyzji administracyjnej) na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 
 
Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:
  • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności. Kierownik USC w Krośnie Odrzańskim przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, w obrębie Gminy Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice i Dąbie, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności (w tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim). We wskazanych przypadkach, nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.
  • Ślub w plenerze. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, Kierownik USC w Krośnie Odrzańskim przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Krosno Odrzańskie, Bytnica, Bobrowice i Dąbie, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa, zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [LINK]
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [LINK]
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 13:44:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 13:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:19:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony