ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentuDrukuj informacjęSprawa: Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu

Szczegóły informacji

Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-09 08:59:56

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Renata Czekalska i Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul.Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2
 
 

Telefon kontaktowy

68 4109753 i 68 4109754

Adres e-mail

r.czekalska@krosnoodrzanskie.pl
b.kujawa@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • osobiście w formie pisemnej,

Miejsce odbioru

Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2
Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi dziecko, które:
 1. nie ukończyło 5. roku życia;
 2. ukończyło 5. rok życia i nie ukończyło 12. roku życia, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.
4. Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
5. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydaje się nowy dowód osobisty.
6. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego.
7. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód. 
 
Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl.

Wymagane Dokumenty

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi posiadać ważny dowód osobisty.
Zawarte są w nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.
Jeśli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz za granicą możesz mieć dowód osobisty, choć nie jest to twoim obowiązkiem.
Żeby uzyskać dowód osobisty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz.
W przypadku składnia wniosku w tut. Urzędzie wniosek pomożemy wypełnić na miejscu i wydrukujemy.  
 
Powody ubiegania się o wydanie dowodu:
 • pierwszy dowód,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • upływ terminu zawieszenia dowodu
 • utrata dowodu,
 • zmiana wizerunku twarzy,
 • uszkodzenie dowodu,
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
 • kradzież tożsamości,
 • wymiana dowodu bez odcisków palców,
 • reklamacja,
 • inny.
Wniosek na dowód osobisty może złożyć:
 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.
Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia.
Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm,
  w pozycji na wprost,
 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.
 
 

Czas realizacji

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.
 

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje Wojewoda Lubuski,
 • odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego, 
 • termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Uwagi

Zobacz czym jest e-dowód: https://obywatel.gov.pl.
Dodatkowo informujemy, że w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nienadającą się pokonać przeszkodą, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu wizyty w miejscu pobytu osoby na terenie powiatu krośnieńskiego.
Telefon do kontaktu 68 4109753 lub 68 4109754.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych [LINK]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego [LINK]
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Czekalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 23:25:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-09 08:59:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Kossowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 07:48:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony