ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Bonifikata od opłaty rocznej Drukuj informacjęSprawa: Bonifikata od opłaty rocznej

Szczegóły informacji

Bonifikata od opłaty rocznej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-02-08 09:37:32

Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Osoba kontaktowa

Monika Kulczak

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bud. B, pok. 1

Telefon kontaktowy

684109765

Adres e-mail

m.kulczak@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Miejsce odbioru

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bud. B, pok. 1

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej (przy wykorzystaniu formularza  dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta)
  2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
- w przypadku osób aktywnych  zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu);
- w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)
- w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu  lub o nie składaniu zeznania podatkowego
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS albo rozliczenie roczne PIT-40
- inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej

Czas realizacji

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

  1. Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna

  • art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kulczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 09:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 09:37:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14 12:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony